Vill du läsa hela projektbeskrivningen
klicka här ››

Kontaktuppgifter

Adress:
Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Vid frågor av administrativ natur vänder du dig till
amanuens Annika Ivarsson
E-post: annika.ivarsson@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 21 04

Ledningsgruppen:
Professor Peter Melz
E-post: peter.melz@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 25 91

Professor Anders Hultqvist
E-post: anders.hultqvist@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 21 05

Professor Robert Påhlsson
E-post: Robert.Pahlsson@law.gu.se
Telefon: 031-786 15 32


www.creativewebdesign.se