Skattelagstiftning är medlet att omforma skattepolitiken till skattskyldighet för enskilda, eftersom skatt endast får tas ut med stöd av föreskrifter i lag. Men hur fungerar lagstiftningen?

 

Läs mer om projektet ››

 

prenumerera Prenumerera på nyheter, rapporter & seminarier

Rapporter

Här publiceras uppsatser, rapporter m.m.


2016-10-04

Alla artiklar i antologin Skattelagstiftning - att lagstifta om skatt

bild_4

Nu finns samtliga artiklar i Antologin att ladda ner här:

Inledning

Skattelagars representationer (Peter Wahlgren)

Manipulation - en ny strategi för skattelagstiftaren (Peter Wahlgren)

Något om lagstiftningstekniken i inkomstskattelagen (Peter Melz)

Beredning av skattelag (Anders Hultqvist)

Några personliga relektioner över offentliga skatteutredningars arbetssätt (Peter Melz)

Retroaktiv stopplagstning (Robert Påhlsson)

Skattelagstiftningen och stoppskrivelser (Ingrid Melbi)

Lagstiftningsarbetet i den politiska miljön (Anita Saldén- Enérus)

Medlemsstaternas handlingsutrymme vid genomförande av direktiv från EU (Oskar Henkow)

Svensk anpassning till unionsrätten (Stig von Bahr)

Ett skattelagstiftningsråd (Anders Hultqvist)

 

2010-09-18

Treaty override

Här kan du ladda hem Anders Hultqvists sammanfattande artikel om diskussionen om treaty override samt AH:s PP-bilder och Caroline Johanssons PP-bilder, som användes vid seminariet.

2010-06-05

Stoppregler i skattelagstiftningen

Efter seminariet den 3 februari 2010 skrev Ingrid Melbi och Anita Saldén-Enerus en artikel om vad som anfördes vid seminariet i Skattenytt. Den finns nu tillgänglig, dock uppdelad på två dokument. Ladda hem Ingrids bidrag och Anitas bidrag.

2009-11-16

Globaliseringens krav på skattesystemet

Diskussionsunderlag till seminariet Globaliseringens krav på skattesystemet med professor Mattias Dahlberg.

2009-10-16

Obestämdhetsförbudet

Inför seminariet Legalitetsprincipens bestämdhetskrav (Obestämdhetsförbudet) den 2 november 2009 har inledaren, professor Petter Asp, satt samman ett underlag för diskussionen vid seminariet , vilket nu är tillgängligt och kan laddas hem här.

2009-05-22

Särskild skattelagskommission ("tätningskommission")

En beskrivning av argumentationen för en Skattelagskommission finns som underlag till symposiet (ladda hem). Vidare kan du läsa Hultqvists artikel om en tätningskommission samt som exempel studera skrivelsen om ändringarna i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag (ladda hem).www.creativewebdesign.se