Ett rättsvetenskapligt forskningsprojekt vid juridiska fakulteten Stockholms Universitet i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law.

SkattelagstiftningsProjektet

Projektet leds av professorerna Peter Melz och Anders Hultqvist samt docenten Mauro Zamboni vid juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet. (Fram till augusti 2010 ingick även professor Peter Wahlgren i ledningsgruppen.)

Peter Melz disputerade 1986 på avhandlingen Kapitalvinstbeskattningens problem och har varit professor i finansrätt sedan 1992. Han har varit ledamot i Skatterättsnämnden, redaktör för Skattenytt och deltagit i flera offentliga utredningar på skatteområdet samt varit särskild utredare i 2002 års Företagsskatteutredning (SOU 2005:99). Se vidare hans hemsida.

Anders Hultqvist var sekreterare och expert i Rättssäkerhetskommittén (SOU 1993:62) och disputerade 1995 på avhandlingen Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Har har varit chef för företagsskattegruppen vid Ernst & Young, adjungerad professor i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm i 6 år och är numera adjungerad professor i finansrätt på halvtid vid Stockholms universitet. Se vidare hans hemsida.

Robert Påhlsson är professor i skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Han disputerade 1995 på en avhandling om Skatteverkets regelgivning och har ägnat en stor del av sin forskning åt de konstitutionella förutsättningarna för skattelagstiftning. Han är ledamot i Skatterättsnämnden och har deltagit som expert i flera statliga utredningar på skatteområdet. Se vidare hans hemsida.


www.creativewebdesign.se