Skattelagstiftning är medlet att omforma skattepolitiken till skattskyldighet för enskilda, eftersom skatt endast får tas ut med stöd av föreskrifter i lag. Men hur fungerar lagstiftningen?

 

Läs mer om projektet ››

 

prenumerera Prenumerera på nyheter, rapporter & seminarier

Aktuella seminarier

Nedan visas kommande seminarier. Klicka här för att läsa om redan genomförda seminarier.
www.creativewebdesign.se